14 Mart 2018 Çarşamba

FEHİM PAŞA

iyi akşamlar değerli okurlarımız.
bu gün sizlere payitaht abdülhamid dizisinin son bölümlerinde sahneye çıkan fehim paşayı anlatacağız
fehim paşa kimdir gelin beraber bakalım
keyifli okumalar.
...
(İstanbul 1873 - Yenişehir 1908) Sultan Abdülhamit H'nin yaveri ve baş hafiyesi. Padişahın süt kardeşi ve çocukluk arkadaşı olan Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğludur. Bu nedenle sarayın ayrıcalıklarından yararlandı. Harbiye'yi "zadegan" (soylular) sınıfında okuyarak 1894'te bitirdi. İki yıl sonra "kolağası" rütbesini aldı ve padişah yaveri oldu. Haberalma etkinliklerinde görevlendirildi, zamanla baş hafiyeliğe yükseldi. Hiçbir savaşa katılmamasına karşın 25 yaşında "paşa" ve otuzuna gelmeden "ferik" rütbesini aldı. Halka baskı yapması ve esnaftan haraç toplaması tepkilere neden oldu. Almanya elçisinin de şikâyette bulunması üzerine, 1906 yılı şubat ayında Abdülhamit tarafından Bursa'da oturması zorunlu kılındı. Ayrıca Hudavendigâr valiliğine gönderilen bir buyrukla, bütün giderlerinin bizzat Padişah tarafından karşılanacağı, bu nedenle hazineden herhangi bir harcama yapılmaması ve kimseden zorla veya başka biçimde para almamasının sağlanması istendi. Ne var ki Bursa caddelerinde görkemli "landon" arabasıyla gezmesi de halkın nefretini çekmekteydi. 23 Tenınııız 1908'de İkinci Meşrutiyet ilân edilince Vali Tevfik Bey'i ziyaret ederek, "Haberler çok fena, Padişahımız, bu kararında (meşrutiyet ilânı) yanılmıştır. Mutlaka geri alması lâzımdır. Tarihi vak'alarla sabittir: İstanbullular en ihtilalci bir halktır. Baskı altına alınmazlarsa, zat-ı şahaneye çok gaileler çıkarırlar. Bu hal kendileri için muhataralı (tehlikeli) olacaktır. Bütün bunları Zat-ı Hazreti Padişahi'ye arzetmesi" isteminde bulundu. Vali, bu istemini kabul etmedi. Öte yandan kaçma girişiminde bulunacağı Bursa'daki meşrutiyetçi gençler tarafından haber alınınca izlenmeye başlandı. Bunun üzerine İstanbul'a ulaşmanın yollarını aradı, önce Mudanya ve Trilya'ya (Zeytinbağı) gitti. Ancak Trilya'da halkın hoşnutsuzluğuyla karşılaşınca geriye döndü, Yenişehir'e giderek Ethem Paşa "ya (b. bak.) sığınmak istedi. Ne var ki, Ethem Paşa da bir zamanlar dost olduğu hafiye paşayı çiftliğinde saklamayı göze alamadı. İnegöl'e doğru kaçmak isterken, arabası "Millet Bahçesi" (Çingene Mezarlığı) denilen yerde önü kesilerek durduruldu ve öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek suretiyle öldürüldü (Temmuz sonu/Ağustos başı 1908).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder