19 Aralık 2017 Salı

BALTACI MEHMET PAŞA RÜŞVET ALDIMI

BALTACI MEHMED PAŞA RÜŞVET ALDI MI?-

Baltacı Mehmed Paşa’nın iftiraya uğradığı hususlardan biri de; Katerina’nın bizzat gelerek Baltacı Mehmed Paşa ile görüşmesi ve işvekârlıkta bulunması meselesidir. Evvelâ bir Osmanlı kumandanının, başkasının, hele bir devlet başkanının karısına karşı hissi muhabbet içinde olması düşünülemez. Katerina’nın gelip Baltacı’dan aman dilemesi son derece normal bir hâdisedir. Zira Rus ordusunun beyaz bayrak açarak, 200 bin rublelik fidye vermesi Katerina sayesindedir. İş böyle olunca, Katerina’ya karşı başka maksatla mukabele edilmesi gibi bir mesele vuku bulmamıştır. Osmanlı serdarının çadırına gelmesinde yanlış anlaşılacak bir husus yoktur.

Bazı araştırmacılar tarafından, Baltacı Mehmed Paşa’ın ahlaksızca itham edilmesinin altında, Osmanlı tarihine duyulan husumet yatmaktadır. Birçok devlet ricâli ve kumandanın yanında, Katerina ile çadırında yalnız kalması söz konusu değildir. Ayrıca Katerina’nın çadırına bizzat geldiğine dâir rivâyetler de çok zayıftır. Muzaffer bir kumandana yapılan bu iftiranın bir mesnedi olması icap eder. Zamanın bütün kaynak ve vesikaları bu hususta Baltacı Mehmed Paşa’yı haklı çıkaracak durumdadır4.

4: İsmail Hami Danişmend, Baltacı’nın Prut Zaferi, İstanbul, 1955, s.4
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder