15 Ağustos 2017 Salı

KİREÇÇİ AĞALARiyi günler değerli okurlarımız. bu araştırma yazımda sizlere osmanlı devletindeki ilginç ama bir o kadarda güzel olan bir uygulamayı anlatacağım.

günümüzde yerlere tüküren insanlara hepimiz rastlamışızdır... bu hareket hiç bir yerde hoş karşılanmaz... hatta bağzı ülkelerde çeşitli cezalar ile bu nahoş hareket bastırıllır.
ama gelin görünki bu hareket taaa geçmişten beri geliyor... bakalım osmanlı devleti bu olayı nasıl engellemiş...

FATİH SULTAN MEHMET,YERLERE TÜKÜRENLERE BİLE ADAM GÖREVLENDİRMİŞTİ

Yerlere tükürenlerin sayısı bugün geçmişe nazaran biraz fazla. Ama unutmayalım ki, bu kötü alışkanlık önceki devirlerde de görülüyordu. Eskiden de maalesef caddeler ve sokaklar, yerlere tükürülmek suretiyle kirletiliyordu. Ne yazık ki bu iğrenç davranışa son vermek için alınan tedbirler işe yaramıyordu. Yerlere tükürmek belediye zabıta talimatnamesiyle yasak edildiği halde, sokaklar yine kirletilmeye devam ediliyordu. Şimdilerde pek görülmüyor ama yakın geçmişte şurada burada karşımıza çıkan “Yerlere tükürmeyiniz” levhası, kendini bilmez densizleri ikaz ediyordu.
Sözle, para cezasıyla bu çirkin alışkanlığın önüne geçilemeyeceğini anlayan dedelerimiz, başka bir yöntem kullanmak zorunda kalmışlardı. Devletten veya vakıflardan maaş alan bir takım görevliler, ellerinde birer kap kül ile sokak sokak geziyorlar, nerede tükürük ve balgam görürlerse, üzerlerine bir miktar kül serpmek suretiyle kapatıyorlardı. Böylece gelip geçenleri iğrendiren çirkin manzaraların ortadan kalkmasını sağlıyorlardı.
Fatih Sultan Mehmed’in “tababetle ilgili” vasiyetnamesinde ise, konu hakkında şunlar söyleniyor:
“Ben ki İstanbul Fatihi abd-i âciz Fatih Sultan Mehmet bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım, İstanbul’un taşlık mevkiinde kâin ve malumü’l- hudut olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki:
Bahis edilen bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına, ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20’şer akçe alsınlar.”
KAYNAK: DONANIMHABER

biz kısa bir notta geçelim.
bu hareketin önlenmesinin sebebi sadece görüntü kirliliği değil... eskiden veba,verem vb ağır hastalıklar yaygındı... bu hastalıkları engellemek için alınmış bir tedbir olarak düşünüle bilir.

yerlere tükürülmemesi dileğiyle...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder