29 Haziran 2017 Perşembe

SIRBİSTAN IN TÂBİYYET ALTINA ALINMASI...Sultan Yıldırım Bâyezid Han, Rumeli Türk beylerini itâat altına aldıktan sonra Sırbistan meselesiyle meşgul olmuş ve bu hususta büyük bir siyâsi mahâret göstermiştir. Sırbistan’ı almak yerine Kosova Muhârebesi’nde öldürülen Kral Lazar’ın oğlu Stefan Lazaroviç ile müzâkereye girişmiş ve bu müzâkere neticesinde bir muâhede imzalanmıştır*.

Yapılan anlaşmaya göre Stefan, her sene haraç vermek, her emredildikçe askeriyle berâber Osmanlı’nın yanında hizmet etmek ve kız kardeşi Olivera’yı nikâhla Yıldırım Bâyezid Han’a vermek şartıyla Kuzey Sırbistan Krallığı’na tayin edilmiştir.

*: Reşat Ekrem, Osmanlı Muâhedeleri, İstanbul 1934, s.9
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder