19 Mayıs 2017 Cuma

SULTAN ABDÜLAZİZ KİMDİR

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir?  (1861-1876)

II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan’ın oğlu olan 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz (1830-1876); Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arapça, din bilgisi ve edebiyat, bestekar Yusuf Paşa’dan müzik dersleri almıştır. Spor ve resim ile ilgilenmiştir.

Sultan Abdülaziz fetihler için Batı’ya yönelen Osmanlı sultanlarından uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa hanedanlarının davetlisi olarak Avrupa’ya giden Osmanlı padişahıdır.

1867 yılında yaptığı Avrupa seyahati dönemin basınının heyecanla takip ettiği bir olay olmuştur. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arapça, Arap edebiyatı ve şer‘i ilimler konusunda; Qués ve Schranz’dan da resim dersleri almıştır.

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Önemli İşler ve Projeler
Koleksiyon oluşturmak için tablo satın alan, resim ve müziğe karşı ilgi ve yeteneği ile tanınan Sultan Abdülaziz, atlı heykelini yaptırmıştır.
İlk Türk fuarı Sergi-i Umumi-i Osmani’nin Sultanahmet Meydanı’nda 1863 yılında açılması,
1864 yılında genel nüfus sayımının yapılması, Tersane ve Tophane’nin modernleşmesi,
Feshane’nin genişletilmesi, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu,
bütün vilayetleri kapsayan telgraf şebekesinin oluşturulması,
atlı tramvay, donanmanın güçlendirilmesi,
Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi),
Darülfünun, Darülmuallimat, Sanayi Mektebleri ve
Tıbbiye gibi yeni eğitim kurumlarının açılması gibi yenilikler yaşanmıştır.
30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in yerine yeğeni V. Murad padişah olmuştur. Topkapı Sarayı ve ardından Çırağan Sarayı Fer‘iye Dairesi’ne kapatılan Sultan Abdülaziz bileklerini keserek intihar rivayet edilir. Ama Mazlum Sultanın katledildiği kuvvetle muhtemeldir.
Divanyolu’ndaki babası Sultan II. Mahmud’un türbesine gömülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder