19 Mayıs 2017 Cuma

III AHMED

AHMET III (1673-1736), yirmi üçün­cü Osmanlı padişahı. IV. Mehmet" in oğludur. Üzün süre sarayda her tür devlet işinden uzak yaşadı. 1703′te kardeşi II. Mustafa"nın tahttan indirilmesi üzerine padişah oldu. Dış ülkelerle ilişkilerde yan­sız davranmak istediği halde ba­şarılı olamadı, isveç kralının peşin­den Rus Çarı"nın Osmanlı toprak­larına girmesi üzerine 1711′de Rus­ya"ya savaş ilan edildi.

Savaş Os­manlı devletinin başarısıyla son buldu ve Osmanlıların lehine olan Prut Antlaşması imzalandı. Os­manlılar Karlofça antlaşmasıyla Venediklilere bıraktıkları Mora"yı ve Dalmaçya kıyılarını almak için Venediklilere de savaş açtılar (1715). Sonuçta Mora geri alındı.

Bu arada Avusturyalılara acılan savaş (1716), Osmanlıların yenilgi­siyle son buldu. 1718′de imzalanan Pasarofça antlaşmasıyla Tamış var. Belgrad ve Eflak"ın bir bolu mü Avusturya"ya bırakıldı. Bundan sonra III. Ahmet"in hükümdarlığın­da damadı Nevşehir"li ibrahim Pa-şa"nın büyük vezirliğinde Lale Dev­ri başlar. 1730′a dek süren bu dö­nemde savaş yerine şiir. edebiyat ön plana çıkar.

Lale Devri artan vergiler, pahalılık ve işsizliği de be­raberinde getirince halk buna tep­ki olarak ayaklandı. Tarihe Patro­na Halil ayaklanması olarak ge­çen olayda III. Ahmet tahttan indi­rildi, yerine oğlu I. Mahmut geti­rildi. Damat ibrahim Paşa öldürül­dü (1730).

Bundan sonra bir süre sarayda kapalı yaşayan III. Ahmet 1736da öldü. 27 yıl süren hüküm­darlığı döneminde bazı yenilikler yapıldı.

İlk tulumbacı ocağı örgütü (1722) ve ilk matbaa (1727) kurul­du. Ayrıca İstanbul"da bir çini fab­rikası açıldı. Dokumacılıkta büyük gelişmeler oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder