15 Haziran 2016 Çarşamba

tarihteki siyasi sözler osmanlı padişahları, din liğderleri, yazarlar.

-Ömrümün özeti şu üç sözden ibarettir: Hamdım, piştim, yandım.

(Mevlânâ Celaleddin-i Rumi)

-Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın...

(Şeyh Edebalı Osman Gâzi'ye)

-Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

(Şeyh Edebalı Osman Gâzi'ye)

-Kaç defa söyledim. Biz bu ülkeleri Allahü tealanın izniyle silah kuvveti ile aldık. Temiz müslümanlarız, bid' at nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allahü teala halis Türkleri aziz kıldı.

(Alp Arslan)

-Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanı sağlamış olursunuz.

(Yıldırım Bâyezîd Hân)

-Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payi tahtı olmalıdır.

(Fatih Sultân Mehmed Hân)

-Onlar bu dünyaya hata işlemeye , bizde affetmeyemi geldik?

(Yavuz Sultân Selim Hân)

-Eğer padişah sen isen ordunun başına geç, eğer padişah ben isem emrediyorum ordunun başına geç

(Fatih Sultân Mehmet Hân)

-Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır; ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur!

(Hz.Muhammed Mustafa (Sav) )

-Biz sizden Kıbrıs Krallığı'nı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür biter.

(Sokullu Mehmet Paşa)

-Bizim kudretimizin ulaştığı yerlere onların hayelleri bile ulaşamaz.

(Fatih Sultân Mehmet Hân)

-Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...

(Mevlânâ Celaleddin-i Rumi)

-Saray ve saltanat yıkılmış ne çıkar, vatan ve millet kurtuldu ya.

(Sultân Mehmet Vahideddin Hân)

-Ya Rabbi! Beni böyle cihana rezil edüp, kafirlere mağlup ve perişan ettirmeden, zamanında ümmet-i Muhammed’in böyle perişanlığını göstermeden canımı al.

(Sultân III.Selim Hân)

-Biz ki melik-i turan, emîr-i Türkistan'ız, biz ki Türk oğlu Türk'üz; biz ki milletlerin en kadîmî ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz.

(Emir Timur Hân)

-Yenileceginden korkan, daima yenilir.

(Yıldırım Bâyezîd Hân)

-Hocam Allah rasulünün miraca çıktığı mescid-i aksa ecnebilerin elinde tutsak iken, Hz. Ömer’in emaneti Kudüs esirken, benden nasıl gülmemi isteyebilirsiniz?

(Selahaddin Eyyubi)

-Yarabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım.

(Sultân I. Murâd-ı Hüdâvendigâr)

-Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.

(Hacı Bayram-ı Velî)

-Sultanım, bu şehri sen de ben de göremeyeceğiz.. ama beşikteki şehzade alacak, bizim köse de görecek..

(Hacı Bayram-ı Velî Sultân II. Murad Hân'a)

-Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

(Fatih Sultân Mehmed Hân)

-İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler.

(Şeyh Edebalı Osman Gâzi'ye)

-Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründügün gibi ol.

(Mevlânâ Celaleddin-i Rumi)

-Güçlüsün, akıllısın, kelamlısın; ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen, sabah rüzgarında savrulup gidersin.

(Şeyh Edebalı Osman Gâzi'ye)

-Bu müdafaa askeri tarihin en güzel hadiselerinden biri olmuştur. siz hakikaten cesur bir askersiniz. sizin gibi bir kumandanın kılıcı alınamaz.

(Çar II.Aleksandr Gâzi Osman Paşa'ya)

-Şaşıyorum şu Allahın işine; dünyayı senin gibi bir körle benim gibi bir topala bırakmış

(Emir Timur Hân)

-Umarım ki, o salih kimse ben olayım; bu sebeple öldükten sonra beni gaslediniz; nâşımı da İslâm ordusunun ilerleyebileceği en ileri noktaya götürüp defnediniz.

(Eyüp el-Ensari (ra))

-Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş

(Yavuz Sultân Selim Hân)

-Ahiret ise hiç kırılmayan ebediyyen bâki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse, buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde tutunuz...

(İmam-ı Gazalî Selçuklu Sultanı Sencer’e)

-Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor.

(İmam-ı Gazalî)

-Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki Hakkı göre, Er odur ki alçakta dura, Yüceden bakan göz değil.

(Yunus Emre)

-Ete Kemiğe Büründüm Yunus Diye Görübdüm

(Yunus Emre)

-Mevlana Hüdavendigar bize nazar kılalı Onun görklü nazan gönlümüz aynasıdır.

(Yunus Emre Mevlânâ hakkında)

-Dün sabah padişah-ı cihan idim, şimdi uryan kaldım; merhamet edip halimden ibret alın; dünya size dahi kalmaz; hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti ettiler

(Genç Osman)

-"Gel beru topal zorbabaşı. Bre mel'un abdest al!" dedikten sonra "Şu hainin tiz başını kesin."

(Sultân IV. Murâd Hân)

-Her şeyimizi Muhammed aleyhisselamın dininin sancağını yüceltmeye, O'nun dinini bütün insanlara ulaştırmaya gayret ettik. Dünyada yegane gayemiz ve maksadımız halisane olarak budur...

(Sultân II. Murad Hân)

-Eğer bu kış Sakız geri alınmazsa, bütün reisleri katlederim.

(Sultân II. Ahmed Hân)

-Savaşı sonunda zafer olduğu için seviyorum.

(Alparslan)

-Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur.

(Hz. Ebu Bekir (ra))

-Ey asker kıyafetlı korkaklar; çoluğunu, çocuğunu karısının kucağını muharebeye tercih edenleriniz varsa geri dönsünler!...Siz harbe girmezseniz ben yalnız başıma girerim.

(Yavuz Sultân Selim Hân)

-Padişahım, o herifin lakırdasımı olur? Emredin gemilerini havaya uçurayım.

(Barbaros Hayrettin Paşa)

-Önümde Peygamberim yürürken, nasıl olur da ben binek üzerinde onu takip ederim.

(Yavuz Sultân Selim Hân)

-Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.

(Köroğlu)

-Barışta, oğullar babalarını gömerler; savaşta ise, babalar oğullarını gömer

(Herodotus)

-Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım

(Kızıldereli Atasözü)


Benim Küçüklüğüm Büyük bir ıztırapla Geçti.Ve Bana O Iztırabı Yaşatan Kişilere
Ruhumdaki Cihan'ı Gösterdim...Ben ki Dünyanın Yarısını Alan Timuçin'im

(TİMUÇİN)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder