20 Mayıs 2016 Cuma

Osmanlı Devleti tarihinde yapılan anlaşmalar

Değerli okurlarımız.
Şimdi sizlerle adalet ve hoşgörü ile dünyaya hükmetmiş,tarihe adını altın harflerle yazdırmış Osmanlı devletinin yaptığı anlaşmaları inceleğyeceğiz

SEGEDİN 1444 Macarlar Önderliğindeki Haçlı ittifakı
- Osmanlı Devletiyle Haçlılar arasında yapılan ilk anlaşma 
- 10 yıl savaş yapılmayacak 
- Eflak, vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın olur 
- Sırp Krallığı yeniden kurulur 

İSTANBUL 1479 Venedik
- Osmanlılar, Venediklilere bazı ayrıcalıklar tanıdı 
- Venedikliler, Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler 

İSTANBUL 1533 Avusturya
- Avusturya Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul eder 
- Osmanlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılır 

AMASYA 1555 İran
- Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma 
- Tebriz, Doğu Anadolu, Irak Osmanlılara brakıldı 

FERHAT PAŞA (İSTANBUL) 1590 İran
- Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı 
- Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan Osmanlılara bırakıldı 

ZİTVATORUK 1606 Avusturya
- Osmanlı Devleti Avusturya ü;zerinde elde ettiği üstünlüğü kaybetti 
- Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı 

NASUH PAŞA 1611 İran
- Daha öncesinde alınan yerler İran’a geri verildi. Buna karşılık İran her yıl 200 deve yükü; ipek gönderecektir. 
- Osmanlı’nın elde ettiği toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır 

SERAV 1618 İran
- İran, Nasuh Paşa Antlaşmasının koşullarını kabul etti 

HOTİN 1621 Lehistan
- İki taraf birbirinin topraklarına saldırmayacak 
- Lehistan Osmanlı’ya vergi vermeye devam edecek 

KASR-I ŞİRİN 1639 İran
- Bağdat Osmanlılara kaldı 
- Bugünkü Türk-İran sınırı çizildi 

VASVAR 1664 Avusturya
- Avusturya’dan alınan yerler geri verildi 

BUCAŞ 1672 Lehistan
- Osmanlının toprak kazandığı son antlaşmadır 
- Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaştı 

KARLOFÇA 1699 Kutsal İttifak (Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta, Rusya)
- Osmanlı Devletinin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır 
- Gerileme Dönemi başladı 

İSTANBUL 1700 Rusya
- Ruslarla imzalanan ilk antlaşmadır 
- Ruslara ilk kez toprak verilmiştir. Ruslar Karadeniz’e inme yolunda ilk adımı atarlar 
- Karlofça antlaşmasını tamamlar niteliktedir 
- Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek 

PRUT 1711 Rusya
- İstanbul antlaşması ile Ruslara bırakılan Azak kalesi geri verildi 
- Rusya İstanbul’da daimi elçi bulunduramayacaktı 

PASAROFÇA 1718 Avusturya
- Yukarı Sırbistan, Belgrat Avusturya’ya verildi 
- Belgrat ilk kez elden çıkar 
- Lale devri başladı. Batıyla 20 yıl savaş yapılmadı 

İSTANBUL 1724 Rusya
- Rusya ile Osmanlı, İran topraklarını payeden antlaşma imzaladılar 
- Ruslar İran topraklarının Dağıstan ve Hazar kıyılarını işgal edecekler. Osmanlılar Gence, Karadağ, Revan, Tebriz’i alır 

AHMET PAŞA 1732 İran
- Gence, Tiflis, Dağıstan Osmanlıda kalacak 
- Tebriz, Kırmansah ve Hameden eyaletleri İran’a verilecek 

BELGRAD 1739 Rusya-Avusturya
- Karadeniz son defa bir Türk gölü haline geldi 
- Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya verilen Belgrat geri alındı 

KÜÇÜK KAYNARCA 1774 Rusya
- Ruslar Ortodoksların hakkını korur 
- Ruslar kapitülasyonlardan yararlanır 
- Ruslar kutsal bölgeleri ziyaret edebilecek 
- Kırım’a bağımsızlık verilir, Kırım hanlığı dini bakımdan Osmanlıya kalır (Osmanlı ilk kez Müslüman bir toprak parçasını yitirdi) 
- Osmanlı ilk kez savaş tazminatı öder 
- En ağır koşulları olan antlaşmalardandır 

AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ 1779 Rusya
- Ruslar, Kırım’daki askerlerini çekecekler, Osmanlı Devleti de buna karşılık Şabin Giray’ın Hanlığını onaylayacak 

ZİŞTOVİ 1791 Avusturya
- Avusturya savaşta aldığı yerleri geri verdi 

YAŞ 1792 Rusya
- Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylandı 
- Kırım eldençıktı 
- Dağılma Dönemi başladı 

EL-ARİŞ MUKAVELESİ 1802 Fransa
- Fransızlar, Mısır’ı boşaltarak Osmanlıya teslim edecekler 
- Buna karşılık İngilizler onları gemiyle Fransa’ya taşıyacak 

BÜKREŞ 1812 Rusya
- Sırbistan’a ayrıcalık tanındı. Bir azınlığa ilk kez ayrıcalık tanındı 
- Prut Nehri iki devlet arasında sınır oldu 

EDİRNE 1829 Rusya
- Yunanistan’ın bağımsızlığı tanınmış oldu 
- İlk bağımsızlığını ilan eden Yunanistan’dır 

KÜTAHYA 1833 Kavalalı Mehmet Ali Paşa
- Osmanlı Devleti ilk kez bir valisine ayrıcalıklar tanıdı 

HÜNKAR İSKELESİ 1833 Rusya
- Osmanlı Devleti ile Rusya ilk kez birbirine yardım edecek 
- Osmanlı Devleti’nin boğazlarla ilgili egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır 

LONDRA KONFERANSI 1840 İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya
- Mısır sorunu çözüldü. 
- Konferans öncesi Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir 

LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 1841 Prusya, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere
- Boğazlar Osmanlı Devletinde kalacak 
- Boğazlarla ilgili imzalanan ilk resmi antlaşmadır 
- Osmanlı Devletinin egemenlik haklarına dayanarak imzaladığı son antlaşma 

PARİS 1856 İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomento
- Osmanlı Devleti ilk defa Avrupalı sayıldı 
- Eflak ve Boğdan’a ayrıcalıklar verildi 

AYESTEFANOS (YEŞİLKÖY) 1878 Rusya
- Rusya Osmanlı Devletini istediği gibi parçaladı 
Bu antlaşma uygulanmadı 

BERLİN 1878 İngiltere, Almanya, Avusturya
- Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlıklarını ilan etti 
- Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verildi 
- İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı 
- Çok sayıda devlet Osmanlıdan ayrıldı 

UŞİ 1912 İtalya
- Trablusgarp bölgesi İtalya’ya bırakıldı 
- Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti 

LONDRA 1913 Balkan Ulusları
- Midye-Enez çizgisi Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır olarak kabul edildi 
- Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti 
- Avrupa ve Ege’deki Osmanlı varlığı sona erdi 

İSTANBUL 1913 Bulgaristan
- Bugünkü Türk-Bulgaristan sınırı çizildi 
- İki devlet arasında Meriç ırmağı sınır oldu 

ATİNA 1913 Yunanistan
- Yanya, Selanik, Girit Yunanistan’a bırakıldı 

MONDROS TAKERESİ 1918 İtilaf Devletleri
- Osmanlı Devleti koşulsuz teslim oluyor. Böylece Osmanlı varlığı fiilen sona ermiş sayılıyor 

BREST-LİTOWSK 1918 Sovyet Rusya
- Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne geri verildi 
- Osmanlı Devleti ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan ilk antlaşmadır 

SEVR 1920 İtilaf Devletleri
- İtilaf Devletleri Osmanlıyı istedikleri gibi paylaşmışlardır 
- Bu antlaşma geçerli sayılmamıştır 
- Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder